Fireexpert banner 2

FIREEXPERT je raziskovalni program financiran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020.  V okviru programa se sofinancirajo čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. (več o programu: http://www.si-at.eu).

Polno ime projekta:
Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru

FIREEXPERT ekipo zanima vaše mnenje oziroma predlogi vsebin dela t. i. živega laboratorija (LivingLab-a), čezmejnega strokovnega in inovacijskega središča za razvoj in raziskave ter izobraževanje in usposabljanje na področju požarnega varstva. Prosimo vas, izpolnite spletno anketo na povezavi https://de.surveymonkey.com/r/FIREEXPERTslovenija