Fireexpert Logo HeaderInterreg logo transparent

Fireexpert banner 2

Interreg Slovenija - Avstrija

Projekt Fireexpert je raziskovalni projekt financiran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se sofinancirajo čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij (več o programu: http://www.si-at.eu).

Projekt FIREEXPERT

Živi laboratorij (LivingLab) v sklopu projekta Fireexpert predstavlja čezmejni strokovni in inovacijski center za raziskave in razvoj na področju protipožarne zaščite. Poleg razvojne platforme (LivingLab) bodo v bližnji prihodnosti zagotovljena nadaljnja izobraževanja in usposabljanja na področju preprečevanja požara in požarne varnosti.

fireexpert-home-2
fireexpert-home-1